Hiện nay, đặc sản sá sùng đang được khai thác rất nhiều và  xuất hiện hình thức đánh bắt ảnh hưởng rất lớn đến nguồn sá sùng. Cùng với cakhonoidat.com tìm hiểu về vấn đề này. Sá sùng là một hải sản thân mềm, có hình dạng giống như con giun đất nhưng có kích thước
Read more